SME 4.0 เสริมแกร่งผู้ประกอบการก้าวทันโลก

ธพว. เติมแกร่งผู้ประกอบการภูมิภาคก้าวทันโลกเศรษฐกิจยุค 4.0 เดินหน้าจัดมหกรรมเพิ่มศักยภาพครบวงจร ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดภูเก็ต ติดปีกเอสเอ็มอีในท้องที่และใกล้เคียง ยกระดับด้วยมาตรฐานและเทคโนโลยีพร้อมเสิร์ฟความรู้ควบคู่อุ้มถึงแหล่งทุน คุณมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ธนาคารฯ ได้จัดงาน “เติมเงินทุน SME 4.0 มุ่งสู่มาตรฐานเทคโนโลยี 4.0” ที่ จ.ภูเก็ต  

ต่างด้าว ห้ามขายของหน้าร้าน กระทรวงแรงงานลั่น!

กระทรวงแรงงาน กล่าวชี้แจงถึงกรณีที่แรงงาน ต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว และพม่า ลักลอบเข้ามาขายอาหาร ผัก และผลไม้ในตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานี ว่า มีความผิดตาม พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 เนื่องจากเป็นการทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการยกเว้นบทลงโทษตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 33/2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1 มกราคม 2561

นิด้าโพล เผยประชาชน. 89% น้อมนำคำสอน ร.๙ มาปรับใช้ในชีวิต

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นิด้าโพล เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวน 2,000 คน จากทุกภูมิภาคของประเทศ เรื่อง "การน้อมนำหลักคำสอน ในหลวง รัชกาลที่ ๙ กับการดำเนินชีวิต" เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการนำหลักคำสอน หลักการดำเนินชีวิต ของในหลวง รัชกาลที่ ๙ มาปรับใช้ในชีวิต พบว่า

เสริมแกร่งผู้ประกอบการก้าวทันโลกยุค 4.0

ธพว. เติมแกร่งผู้ประกอบการภูมิภาคก้าวทันโลกเศรษฐกิจยุค 4.0 เดินหน้าจัดมหกรรมเพิ่มศักยภาพครบวงจร ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดภูเก็ต ติดปีกเอสเอ็มอีในท้องที่และใกล้เคียง ยกระดับด้วยมาตรฐานและเทคโนโลยีพร้อมเสิร์ฟความรู้ควบคู่อุ้มถึงแหล่งทุน คุณมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ธนาคารฯ ได้จัดงาน “เติมเงินทุน SME มุ่งสู่มาตรฐานเทคโนโลยี 4.0” ที่ จ.ภูเก็ต  

กฟภ. พัฒนา PEA HiVE Platform แพลตฟอร์มอัจฉริยะบริหารจัดการพลังงานใน Smart Home

            นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ‘การพัฒนาต้นแบบแพลตฟอร์มระบบบริหารและจัดการพลังงานอัจฉริยะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA HiVE Platform) สำหรับบ้านพักอาศัย’ โดยมีผู้บริหาร กฟภ. พร้อมด้วยผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีในช่วงเช้า ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 6 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ กฟภ. เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560

สมาคมเชฟประเทศไทย เร่งปั้นเชฟมืออาชีพป้อนธุรกิจอาหาร

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวโตและกระแสอาหารไทยฮิตทั่วโลก ส่งผลธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม และ ร้านอาหารทั้งไทย-ต่างประเทศต้องการเชฟไทย ด้านสมาคมเชฟไทยชี้ต้องเร่งผลักดันผลิตบุคลากรเพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพ ล่าสุดเผยผลการค้นหาสุดยอดเชฟไทยในการแข่งขัน Thailand's International Culinary Cup (TICC) ภายในงาน Food & Hotel Thailand 2017 ประสบความสำเร็จสูงมีผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันถึง 750 คน

นักวิชาการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ห่วง! ไทยขายเบียร์สดในร้านสะดวกซื้อ

ข่าวการจำหน่ายเบียร์สดในร้านสะดวกซื้อของไทยนั้นเป็นที่สนใจแก่วงการวิชาการแอลกอฮอล์โลกมาก เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศแรกในโลกที่เอาเบียร์สดมาขายในร้านสะดวกซื้อได้ สิ่งนี้ทำให้นักวิชาการประณามสิ่งที่เกิดขึ้น แสดงความเป็นห่วงต่อเด็กและเยาวชนในประเทศไทย

(Workshop) “ทำการตลาดออนไลน์ ด้วยวีดีโอเพื่อเพิ่มยอดขาย”

          คุณมงคล  ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank หรือ ธพว.) เป็นประธานในการจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “ทำการตลาดออนไลน์ ด้วยวีดีโอเพื่อเพิ่มยอดขาย” ให้แก่ลูกค้าธนาคารและผู้ประกอบการ SME ที่สนใจ โดยนำวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำตลาดออนไลน์ด้วยวีดีโอที่มีคนติดตามมากที่สุดในประเทศไทย คุณเสกสรร เทิดสิริภัทร เจ้าของ YouTube Channel “เสกสรร ปั้น Youtube” มาสอนเทคนิคการทำวีดีโอ           สำหรับผู้ประกอบการ SME เพื่อนำไปปรับใช้ในการโปรโมทสินค้าให้น่าสนใจ ดึงดูดผู้ชมและเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 60 คน ณ Co-Working Spaceชั้น 1 สำนักงานใหญ่ SME Development Bank เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560  

คง VAT 7 % เท่าเดิม ระบุ ขึ้น 9 % เป็นแค่ภาษากฎหมาย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศเผยแพร่พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่า ด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 646) พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้คือ ให้ประกาศคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ 7% โดยให้มีผลบังคับในการจัดเก็บออกไปอีกเป็นเวลา 1 ปี ตามวงรอบปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 และจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 9 % จะมีผลในปี 2561

กรอ. ส่งเสริมผู้ประกอบการ สู่ Smart Technology ยื่นคำขอผ่านออนไลน์เชื่อมฐานข้อมูล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มอบนโยบาย กรอ. พัฒนาสู่ 4.0 ยื่นคำขอผ่านออนไลน์เชื่อมฐานข้อมูล สั่งเร่งรัดให้แล้วเสร็จครึ่งแรกปี 61

1 2 3 110